Làm Sách Song Ngữ

Gian Hàng B

1:00PM – 4:00PM

Tham gia Kids ’Own Publishing để tham gia hội thảo bổ sung và tạo ra cuốn sách 8 trang của riêng bạn bằng tiếng Việt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào mà bạn và gia đình biết, yêu thích và sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Các nghệ sĩ của Kids ’Own sẽ hướng dẫn bạn làm những cuốn sách đẹp bằng cách sử dụng ảnh ghép và câu chuyện đặc biệt của riêng bạn. Mọi lứa tuổi đều được chào đón.

Kids’ Own Publishing

Làm Sách Song Ngữ.