Gian Hàng Podcast

Sự Tham Gia

Cả Ngày

Khách được mời ghi lại cuộc trò chuyện của mình với một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè tại gian hàng podcast của chúng tôi về chủ đề “Lớn lên trong môi trường song ngữ ở Úc”, hoặc một chủ đề liên quan. Các thẻ nhắc nhở sẽ có sẵn hoặc quý vị có thể nói chuyện miễn phí về ngôn ngữ và trải nghiệm cộng đồng của quý vị.

Podcast

Lớn Lên Trong Môi Trường Song Ngữ Ở Úc là một chuỗi podcast theo dõi cuộc sống và trải nghiệm của các gia đình Việt Nam muốn duy trì ngôn ngữ và văn hóa di sản của họ trong tư duy đơn ngữ của Úc. Lớn lên trong môi trường song ngữ tại Úc là chuỗi chương trình được tổ chức bằng tiếng Việt và tiếng Anh do ViệtSpeak phối hợp với các nghệ sĩ Việt Úc sản xuất.

Trong chương trình thí điểm hai tập của chúng tôi, người dẫn chương trình Chi Vu nói chuyện với các gia đình Việt Nam ở vùng ngoại ô phía tây Melbourne. Chúng tôi khám phá cảm giác của việc sử dụng song ngữ ở Úc. Chúng tôi nghe về những điều thúc đẩy trẻ em, cha mẹ và ông bà học hỏi và duy trì một ngôn ngữ bắt nguồn từ bản sắc của họ. Chúng tôi cũng học được những nỗ lực để truyền đạt một ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất ở nhà ở Úc nhưng không được dạy phổ biến trong trường học.