Thư Viện Đất Nước

Gian Hàng C

Cả Ngày

Các phản hồi của cá nhân đối với sách có thể trở thành cầu nối để hàn gắn trong cộng đồng. Lấy cảm hứng từ ‘Bức thư gửi mẹ mà bà không bao giờ đọc’ của Ocean Vuong, buổi hội thảo đọc bất chợt của Thư viện Đất Nước mời những người tham gia trao đổi thư từ, hình ảnh và tranh vẽ để nói lên tiếng nói của sự tổn thương và phản kháng xung quanh việc mất mát ngôn ngữ cộng đồng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Hãy ghé qua gian hàng của chúng tôi và trả lời một cuốn sách trong bộ sưu tập của chúng tôi hoặc mang theo một cuốn sách của riêng quý vị để giúp chia sẻ câu chuyện của quý vị với chúng tôi..

Thư Viện Đất Nước

Thư viện Đất Nước là một bộ sưu tập do cộng đồng tuyển chọn từ Việt Nam và cộng đồng người Việt tha hương. Thư viện nhằm mục đích khuyến khích việc đọc viết tập thể, phát triển các kho lưu trữ được chia sẻ và tạo ra một cộng đồng kết nối văn hóa hơn qua việc cung cấp quyền truy cập vào các chương trình chuyên biệt và một bộ sưu tập sách tập trung con người và tiếng nói trên nhiều trải nghiệm của người Việt Nam.